วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

52.ต้นปรง

ชื่อทางพฤกษศาตร์ : Cycas Siamensis
วงศ์ : CYCADACEAE
ชื่อที่เรียก : ในไทยทั่วๆ ไปเรียก ปรง, ปรงป่า ทางพายัพเรียกมะพร้าวเต่า
ลักษณะ : เป็นไม้พุ่มล้มลุกลงหัวใหญ่ ก้านใบกลมแข็ง ยาวราว 2 ฟุตเศษๆ
ใบออกเป็น 2 ข้างเป็นคู่ๆ กันไปตลอดก้าน คล้ายกระดูกงู ใบเล็ก
แหลมยาวและแข็ง ยาวราว 3 นิ้วฟุต ต้นเตี้ยแจ้ แบบเป็นพุ่มศีรษะโต
กิ่งก้านงอกงาม เจริญจากศีรษะงามน่าดูทีเดียว มีดอกที่ยอดขกงต้นสวยน่าดุ
การเจริญเติบโต : มีขึ้นตามป่าโปร่ง ป่าแดง ที่แห้งแล้งเชิงเขา มีมากทางภาคเหนือ ตาม
บ้านและวัดก็มีปลูกกัน เพราะเอามาใช้ทำพวงหรีดได้ดี ต้นปรงเป็นต้นไม้
ที่ทนทานต่อดินฟ้าอากาศ อาศัยแต่น้ำค้างก็เจริญเติบโตได้ ขยายพันธุ์ด้วย
การแยกหน่อ
ประโยชน์ : เอาใบมาทำพวงหรีด ใช้ใบ 2 ก้านโด้งเข้าหากันจะเป็นวงโค้งงามใบก็แข็ง ทนทาน
ดีมาก ปลูกไว้เป็นไม้ประดับบ้านใส่กระถางก็งามน่าดูทีเดียว
สรรพคุณ : ดอกมีรสเผ็ด บำรุงร่างกายให้สมบูรณ์ แก้ลมดีและเสมหะพิการ บำรุงธาตุ หัว นำมา
ฝนปรุงกับสุรา แก้ฟกบวม รักษาแผลเรื้อรัง แก้แผลกาย ใช้เป็นยาสมานแผลได้ดีมาก
ปรงนี้ นำมาทำเป็นยา ใช้ทาแผลที่อักเสบ หรือใช้ดูดหนองฝีและดับพิษ ชาวป่าทางภาค
เหนือนิยมใช้กันมาก

1 ความคิดเห็น: