วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

102.ต้นลินมังกร

.. ต้นลิ้นมังกร

ชื่อสามัญ Mother - in - law's Tongue
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sancivieria..
ตระกูล AGAVACEAE

ถิ่นกำเนิด แถบทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ
ลิ้นมังกรเป็นไม้ประดับที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์มาก
สามารถปลูกได้ทั้งภายในอาคารบ้านเรือนและกลางแจ้ง

นอกจากความสวยงามของลิ้นมังกรที่มีความหลากหลาย
และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละสายพันธุ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น