วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553

6.ตะไคร้


ตะไคร้ บางทีก็เรียก จะไคร้ ไคร คาหอม หัวไคลิง ลิงไค เยี่ยวเฮื้อ เชิด

1. พันธุ์ : ตะไคร้ม่วงหรือตะไคร้แกง และตะไคร้ขาวหรือตะไคร้ยำ

2. การเตรียมดิน : ไถดินตากทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วัน แล้วไถพรวนยกร่องแบบปลูกอ้อยหรือข้าวโพดฝักอ่อน ปล่อยนำ้ไปตามร่องทิ้งไว้ 2-3 วันให้ดินชื้น ไม่แห้งหรือเฉะเกินไปพอปักต้นพันธุ์แล้วไม่ล้ม

3. การปลูก : ต้น พันธุ์ให้ใช้ต้นตะไคร้ที่ปลูกไว้นานเฉลี่ย 8-10 เดือน ตัดใบออกเหลือแต่ต้นยาวประมาณ 30-40 ซม. นำไปปลูกได้ทันทีหรือแช่น้ำไว้ประมาณ 5-7 วันเพื่อให้รากงอก รากที่แก่เต็มที่จะมีสีเหลืองเข้ม แล้วนำไปปลูกในร่องที่ปล่อยนำ้้แล้วลึกประมาณ 1-2 นิ้ว ปักต้นตะไคร้หลุมละ 1 ต้น
ให้ต้นตะไคร้เอียง 45 องศาไปด้านใดด้านหนึ่ง ใช้ระยะปลูก 15x15 เซนติเมตร หรือ 20x20 เซนติเมตร พื้นที่ปลูก 1 ไร่ จะปลูกต้นตะไคร้ได้ประมาณ 10,000-15,000 ต้น ถ้าคำนวณเป็นน้ำหนักจะใช้ต้นพันธุ์ประมาณ 400-500 กิโลกรัมต่อไร

4. การให้น้ำ : หลังจากปลูกตะไคร้ไปแล้วเกษตรกรจะต้องให้น้ำทุก 5-7 วัน โดยการปล่อยไปตามร่องหรือการรดน้ำทางสายยาง

5. การใส่ปุ๋ย : ต้น ตะไคร้จะเริ่มตั้งตัวได้เมื่อต้นมีอายุได้เฉลี่ย 7-10 วันหลังปลูก ให้หว่านปุ๋ยยูเรีย (สูตร 46-0-0) อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ สลับกับสูตรเสมอ 15-15-15 หว่านเป็นประจำทุกเดือน

6. การเก็บเกี่ยว : เก็บเีกี่ยวเมื่ออายุ 6 เดือนแต่ถ้าบำรุงรักษาดี 4 เดือนก็เก็บได้แล้ว การปลูก 1 ครั้งเก็บได้ 3 รอบ วิธีการเก็บใช้มีดตัดและผลผลิตทำการลอกกาบและตัดแต่ง ตัดใบ ตัดรากทิ้งล้างน้ำให้สะอาด มัดเป็นกำละ 10 กิโลกรัม

7. โรคแมลง : มีปัญหาน้อย ถ้าจะพบก็มีหนอนเจาะลำต้นแต่ทำลายไม่มากถ้ามีการจัดการที่ดี

8. ผลผลิต : ประมาณ 2,000 กิโลกรัม/ไร่

1 ความคิดเห็น:

  1. ตั้งใจทำนะครับ
    คุณครูเป็นกำลังใจช่วยทุกคนครับพี่โอ

    ตอบลบ