วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553

14.ต้นอรชร


กำลังเพาะต้นเล็กๆ ไว้บริเวณเรือนเพาะชำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น