วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

17.ต้นหนวดปลาหมึกถิ่นกำเนิด รัฐควีนส์แลนด์ ปาปัวนิวกินี และอินโดนีเซีย

ลักษณะทั่วไป

จัดเป็นไม้พุ่มที่มีความสูงประมาณ 2 เมตร เจริญเติบโตเร็วมาก ใบมีสีเขียวเป็นมัน หนวดปลาหมึก มีหลายชนิด มีทั้งใบเล็ก ใบใหญ่ แต่จะมีลักษณะเหมือนกัน คือใบจะแตกออกมาจากกิ่งเดียว โดยแต่ละกิ่งจะมีใบ ประมาณ 7-15 ใบ ซึ่งจะกางออกคล้ายกับนิ้วของคน หนวดปลาหมึกเจริญได้ดีในห้อง ที่มีความอบอุ่น มีการเจริญเติบโตที่
สม่ำเสมอ เมื่อปลูกไปนานๆ หนวดปลาหมึกจะมีลำต้นที่สูง ถ้าต้องการให้แตกกิ่งก้านสาขา ควรตัดยอดออก

การขยายพันธุ์ โดยการตัดชำ

การดูแลรักษา

แสง ต้องการแสงสว่างในการเจริญเติบโตแต่ไม่ชอบแสงแดดโดยตรง
อุณหภูมิ
ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 24- 27 องศาเซลเซียส
ความชื้น ต้องการความชื้นมากในขณะที่ต้นยังเล็ก
น้ำ ควรให้น้ำแต่น้อย แต่ให้บ่อยๆ ครั้งโดยจับดินในกระถางดู ถ้าแห้งควรให้น้ำ
ดินปลูก ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน
ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยคอกละลายน้ำรดเดือนละ 2 ครั้ง
กระถาง ควรเปลี่ยนกระถางใหม่ทุกปี
โรคและแมลง ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรค แมลงได้แก่ เพลี้ยต่างๆ
การป้องกันกำจัด ใช้ยาไซกอน (Cygon) อัตรา 20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร รดที่โคนต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น