วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553

12.พลูด่าง

ใบเขียวอ่อนสลับสีขาวด่างๆ ปลูกแถวเรือนเพราะชำ

ชื่อสามัญ lvy-Arum หรือ Devil-lvy
ชื่อวิทยาศาสตร์ Scindapsus sp.

ลักษณะทั่วไป     พลูด่างเป็นไม้เลื้อยขนาดเล็กในเขตร้อน มีลักษณะของใบสีเหลืองต่างสลับสีเขียวอ่อน ใช้สำหรับปลูกประดับให้เลื้อยขึ้นไปในแนวดิ่งหรือปลูกให้เลื้อยขึ้นตามฝา ผนังเมื่อปลูกลงดินจะมีใบใหญ่กว่าปลูกในกระถาง ลักษณะต้นทั่วๆไปคล้ายพวก lvy คือเป็นไม้เถาพวกใบเท่านั้น ดอกไม่สวยงามเหมือนดอนพวก Arum มีกาบดอก (Spathes ) สีเขียวอ่อนห่อหุ้มเดือยของดอกอีกทีหนึ่งใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจสีเขียวสด สลับกับสีเหลืองนวล

การดูแลรักษา
แสง
           ต้องการแสงแดดมาก ถ้าขาดแสงหรือแสงไม่พอ สีของใบจะซีดไม่สวย
อุณหภูมิ      ชอบอุณหภูมิ ประมาณ 18 - 24 องศาเซลเซียส
ความชื้น     ชอบความชื้นพอสมควร ถ้าหากอากาศภายในห้องแห้งแล้ง ควรฉีดพ่นละอองน้ำให้สม่ำเสมอ
น้ำ            ควรให้น้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนอาจจะให้มากกว่านี้ก็ได้ โดยเช็คจากผิวหน้าของดินในกระถาง
ดินปลูก      ดินร่วน 2 ส่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า 1 ส่วน ใบไม้ผุๆ 1 ส่วน ทรายหยาบ 1 ส่วน
ปุ๋ย            ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกละลายน้ำอย่างเจือจางรดเดือนละ 1 ครั้ง
กระถาง      ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกระถางบ่อย 2-3 ปี อาจจะเปลี่ยนสักครั้งก็ได
การขยายพันธุ์
ก็โดยการตัดต้นหรือตัดยอดมาปักชำ ส่วนการปลูกก็โดยปลูกลงในกระถาง ตั้งประดับที่มีหลักยึด หรือจะปลูกในกระถางแขวน หรือจะปลูกลงในกระถางทรงแคบ หรือปลูกในขวดใส่ปลูกเลี้ยงก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น