วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553

155.ต้นประยงค์

 ต้นประยงค์ บางคนอาจจะไม่รู้ว่าหมายถึงสิ่งใด ?"
ต้นประยงค์ มีความกับ วิชาภาษาไทยในระดับม.๖ นี้ในเรื่องใด
ต้นประยงค์ มีข้อมูล ที่แท้จริงเป็นอย่างไรกัน ?
ต้นประยงค์ ลักษณะจำเพาะเพียงเพราะแค่เป็นต้นไม้ธรรมอย่างนั้นหรือ
ต้นประยงค์ กำเนิดและขยายพันธุ์ได้ยากง่ายเพียงใดกันเล่า
ต้นประยงค์ วรรณคดีก็มีต้นประยงค์นี้อยู่ด้วยใช่ไหม
ต้นประยงค์ ประโยชน์ของเจ้าต้นประยงค์นี้ เคยรู้แล้วหรือไม่
ต้นประยงค์ มีเกล็ดความรู้ในเรื่องใบ โปรดเอ่ยที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น