วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

135.ต้นก้ามกุ้ง

วงศ์  Heliconiaceae
ชื่อวิทยาศาสตร์: Heliconia  psittacorum L.f.
ชื่อสามัญ: Heliconia
ชื่อท้องถิ่น: ก้ามกุ้ง   ธรรมรักษา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์       
ต้นเฮลิโคเนียเป็นพืชหลายปี (perennial) ลำต้นไม่มีเนื้อไม้  และมีลำต้นใต้ดินแบบเหง้า  (rhizome) โดยหน่อใหม่จะแตกตาบนส่วนของเหง้าเดิมขนานกับผิวดิน มีลำต้นเทียมวางซ้อนสลับไปมา (overlapping) ใบเรียงตัวอยู่บนลำต้นเทียมแบบสลับตรงกันข้าม (alternate) ใน ระนาบเดียวกัน(distichores) แต่ละใบประกอบด้วยส่วนของก้านใบ (petiole) และ แผ่นใบ(blade) 
ผลเฮลิโคเนียมีลักษณะคล้ายผลท้อ มีเปลือกแข็งหุ้ม เนื้อนุ่ม มีเมล็ด 1-3 เมล็ด ผลมีหลายสี
Heliconia  psittacorum เป็นเฮลิโคเนียชนิดดอกเล็กที่มีความสูง 0.6-2 เมตร ขยายกอเป็นวงกว้าง  ช่อดอกตั้ง ออกดอกตลอดปี เฮลิโคเนียชนิดนี้มีหลายพันธุ์  เช่น  โกลเด้นทอร์ช หรือ ก้ามกุ้งสีทอง ซึ่งนิยมปลูกตัดดอกในปัจจุบันเพราะมีกลีบดอกหนา และสีสดใส  มีกาบรองดอก 4-8  อัน สีเหลืองถึงสีทอง แกนช่อดอกสีเหลือง บริเวณโคนของแกนช่อดอกแต่ละอันจะมีสีแดงเล็กน้อย ดอกสีเหลืองทองปลายกลีบดอกเคลือบสีเขียวเล็กน้อย (สุปราณี, 2540; สุมิตรา, 2548)
การใช้ประโยชน์ ไม้ตัดดอก  ไม้กระถาง  ตกแต่งสวน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น