วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

130.ต้นฉำฉา

จามจุรี ก้ามปู ฉำฉา
Albizia saman f. Muell.

    ได้นำมาปลูกที่เมืองไทยครั้งแรกที่เชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2443 โดยนายเอช สเลด เจ้ากรมป่าไม้คนแรกของไทย ต้นใช้เลี้ยงครั่ง เนื้อไม้ลายสวยใช้สำหรับงานแกะสลัก ใบหมักทำปุ๋ย ทนน้ำท่วมขังและมลพิษ กิ่งเปราะหักง่าย ฝักมีน้ำยางเหนียว รากแข็งแรง งัดพื้นให้เสียหายได้

ถิ่นกำเนิด อเมริกาเขตร้อนไปถึงบราซิล
ลักษณะ ไม้ต้น สูง 15-30 เมตร เรือนยอดแผ่กว้างเป็นรูปร่ม กิ่งอ่อนมีขนสั้น
ใบ ใบประกอบ ใบรูปรีหรือไข่ สีเขียวเข้มปนมัน ใต้ใบสีเขียวนวลและมีขน
ดอก ออกเป็นช่อบริเวณซอกใบที่ปลายกิ่งดอกเล็ก มี 5 กลีบ เกสรจานวนมาก สีชมพู ฟูอยู่ กลางดอกออกดอกพร้อม ๆ กันทั้งต้น
ฤดูออกดอก สิงหาคม - กุมภาพันธ์ กลิ่นหอมอ่อน ๆ
สภาพปลูก ดินทั่วไป แสงแดดจัด ทนน้ำท่วมขังและมลพิษ
ขยายพันธ์ เพาะเมล็ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น