วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

174.เฟิร์นข้าหลวง


เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย

วงศ์ Aspleniaceae
ชื่อวิทยาศาสตร์ Asplenium nidus CV. varigated
ชื่อสามัญ Bird's Nest Fern

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ข้าหลวงหลังลาย เป็นเฟิร์นที่พวกเรารู้จักกันดี นิยมปลูกกันแทบทุกบ้าน ได้ชื่อว่า ข้าหลวงหลังลายนั้น มาจากกลุ่มอับสปอร์ที่อยู่ด้านหลังของใบ เป็นเฟิร์นเกาะอาศัยอยู่ตามคาคบไม้ในป่าดงดิบ ป่าที่มีความชื้นสูง หนังสือบางเล่ม เล่าว่า เป็นเฟินที่พระราชาในสมัยโบราณ ทรงโปรดปรานมาก ให้เหล่าบรรดาเสนาข้าหลวงเข้าป่าไปหามาให้ ใครหาไม่ได้มักจะโดนเฆี่ยนหลังลาย เฟิร์นข้าหลวง เป็นเฟิร์นเกาะอาศัยอยู่ตามคาคบไม้ในป่าที่มีความชื้นสูง ลักษณะทรงพุ่มเป็นใบเดี่ยวออกเวียนรอบเหง้า ทำให้เหมือนเป็นตะกร้าสำหรับรองรับเศษใบไม้หรืออินทรียวัตถุมาเก็บไว้เพื่อ เป็นอาหาร นอกจากนี้ใบแก่ที่อยู่รอบนอก เมื่อเหี่ยวแห้งจะห้อยลงมาปิดระบบราก ทั้งนี้ก็เพื่อเก็บรักษาความชื้นเอาไว้ในช่วงฤดูแล้ง (เต็ม, 2544 ; Fernsiam.com, 2544)

การใช้ประโยชน์ นำมาเป็นไม้ประดับ
สถานที่พบ ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และร้านค้าในงานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น