วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

170.ต้นตะกูยักษ์


วิธีการ และขั้นตอน การปลูกต้นตะกูยักษ์ แบบสมบูรณ์ที่สุด

ต้น ตะกูแต่ละสายพันธุ์ จะมีลักษณะดอกและใบที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยและมีทั้งสายพันธุ์ที่โตเร็วโต ช้าแตกต่างกัน บางสาย พันธุ์ก็เติบโตได้แต่เฉพาะในที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์เท่านั้น แต่บางสายพันธุ์ก็สามารถเติบโตได้ทั้งที่ใกล้น้ำ
และที่แล้ง การลงทุนปลูกูต้องเลือกสายพันธุ์ที่เติบโตเร็วและจะให้ดีควรเลือกสายพันธุ์ที่เติบโตได้ในทุกสภาพพื้นที่
เช่นตะกู ก้านแดง ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทางเราแนะนำ เนื่องจากมีการวิจัยและคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้ว ต้นกล้าที่ได้
จะเป็นต้นพันธุ์คุณภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งไม้ที่คุ้มค่าสร้างผลกำไรที่แน่นอนต่อผู้ปลูก
- ปลูกด้วยกล้าพันธุ์ ที่ผ่านขั้นตอนการเพาะกล้าอย่างถูกวิธี สูงประมาณ 3 นิ้ว
ควรปลูกต้นฤดูฝน (ถ้าไม่มีแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียง)
- ระยะปลูก 2 x 4 ม. ปลูกได้ประมาณไร่ล่ะ 200 ต้น (เหมาะสำหรับปลูกพืชแซมเช่น ข้าวโพด,มันสำปะหลัง,
มะระกอ หรือพืชที่ให้ผลตอบแทนระยะสั้น ต้นตะกูจะได้น้ำและปุ๋ยด้วย การเจริญเติมโตจะสมบูรณ์มาก)
- ระยะปลูก 4 x 4 ม. ปลูกได้ประมาณไร่ล่ะ 100 ต้น (ปลูกแล้วดูแลน้อยมาก หรือจะปลูกพืชแซมจะดีมาก)
- ขุดหลุมกว้าง 30 x 30 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร (พื้นที่ลูกรังควรขุดหลุมกว้าง 40 x 40 ลึก 40 เซนติเมตร)
- ควรขุดหลุมตากแดดทิ้งไว้สักระยะ เพื่อฆ่าเชื้อ
- ควรใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ สูตรพิเศษ คลุกกับดิน หลุมละ 250-300 กรัม
- ขณะนำต้นตะกูลงปลูกให้ระมัดระวังในขณะฉีกถุง อย่าให้ดินในถุงแตก
- หลังจากนั้นกลบดินให้แน่น อย่าให้เป็นแอ่งน้ำขังบริเวณหลุมปลูก และใช้ไม้ค้ำขวางลมผูกเชือกยึดติดกับไม้ค้ำ
เพื่อป้องกันต้นล้ม
- ระยะตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึง 4-5 เดือน ควรดูแลรดน้ำสม่ำเสมอ เพราะจะทำให้ต้นกล้าไม่ชะงักการเจริญเติบโต
การใส่ปุ๋ย
ปีที่ 1
- หลังจากปลูก 1 เดือน ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตราต้นละ 300 กรัม
- ครั้งที่ 2 ปลายฤดูฝน (เดือนกันยายน – ตุลาคม) ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 12-4-7 อัตราต้นละ 400 กรัม
ปีที่ 2
- ครั้งที่ 1 ต้นฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตราต้นละ 350-400
- ครั้งที่ 2 ปลายฤดูฝน (เดือนกันยายน – ตุลาคม ) ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 12-4-7 อัตราต้นละ 400 กรัม
ปีที่ 3-5

- ครั้งที่ 1 ต้นฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 12-4-7 อัตราต้นละ 500 กรัม
- ครั้งที่ 2 ปลายฤดูฝน (เดือนกันยายน – ตุลาคม ) ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 12-4-7 อัตราต้นละ 500 กรัม
ปีที่ 6 ขึ้นไป ให้ตัดต้นเว้นต้น เพื่อให้ต้นตะกูมีขนาดที่ใหญ่ออกทางด้านข้าง และมีเนื้อไม้ที่แข็งแรงการใส่ปุ๋ย
- ครั้งที่ 1 ต้นฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 12-4-7 อัตราต้นละ 1 กิโลกรัม
- ครั้งที่ 2 ปลายฤดูฝน (เดือนกันยายน – ตุลาคม ) ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 หรือ 12-4-7 อัตราต้นละ 1 กิโลกรัม

การ ดูแลรักษา

นอกจากการใส่ปุ๋ยตามที่กำหนด สิ่งที่ควรระมัดระวังในระยะเริ่มปลูกปีที่1-2 ควรหาวิธีป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย แพะ และแกะ ซึ่งเป็นสัตว์กินพืช เข้าไปในแปลงปลูกต้นตะกู เพราะอาจเข้าไปกินใบต้นตะกูได้ และอาจทำความเสียหายได้ถึง 70%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น