วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

171.ต้นพยอม


ชื่อพฤกษาศาสตร์

ชื่อไทยพื้นเมือง

วงศ์

วรรณคดีที่กล่าวถึง

ประโยชน์ ้

ลักษณะ

Shorea roxburghii G. Don.

พยอมทอง ขะยอม ยอม เซียง

DIPTEROCAPACEAE.

มหาเวสสันดรชาดก ลิลิตพระลอ โคลงโลกนิติ อิเหนา

เป็นไม้เศรษฐกิจ และเปลือกนำไปใส่ในเครื่องหมักดองเพื่อกันบูดใช้ฟอกหนังได้

เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ ลำต้นตรง เปลือกเป็นสีน้ำตาล ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว มนรีขอบขนาน ที่ปลายใบมน หรือแหลมเป็นติ่งเล็ก ๆ คล้ายใบรัง ดอกมีสีขาวนวล ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง แตกช่อเป็นระย้า มีกลิ่น หอม ผลมีลักษณะเป็นรูปกระสวย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น